Geschiedenis

Waar Franklin Templeton aanvankelijk erkenning genoot als één der beste kleine ondernemingen in de Verenigde Staten, is de onderneming intussen beschouwd als één van 's werelds vooraanstaande beleggingsbeheermaatschappijen. Wij bieden onze klanten een waardevol perspectief dankzij zeven decennia aan ervaring, beleggingsexpertise en een toenemend wereldwijd bereik.

Rupert H. Johnson

De onderneming werd in 1947 in New York opgericht door Rupert H. Johnson, Sr., die een succesvol makelaarskantoor voor particulieren leidde in Wall Street. Hij vernoemde de onderneming naar één van de Amerikaanse grondleggers, Benjamin Franklin, omdat deze laatste de gedachte van zuinigheid en geduld belichaamde als het op sparen en beleggen aankwam. Franklin Custodian Funds, de eerste lijn van beleggingsfondsen van de onderneming, was een reeks van conservatief beheerde aandelen- en obligatiefondsen, ontworpen om de meeste beleggers aan te spreken.

Charles B. Johnson

Nadat Rupert Sr. met pensioen was gegaan, nam zijn zoon, Charles B. Johnson (Charlie), de rol van CEO in 1957 op 24-jarige leeftijd over. Op dat moment waren de werknemers nog op één hand te tellen. Het totale beheerde vermogen bedroeg USD 2,5 miljoen. Franklin ging tegen de stroom in omdat het destijds de verzekeringsmaatschappijen waren die de beleggingsmarkten voor de middenklasse domineerden. Charlie was echter overtuigd van de kracht die van zijn verhaal uitging.

Bull and bear markets

Tegen de vroege jaren '60 begon het doorzettingsvermogen van Charlie en zijn team vruchten af te werpen: traag maar gestaag had de onderneming een groeibeweging ingezet. Het kostte heel wat moeite om aan de dagelijkse zakelijke eisen te voldoen en Charlie bleef voortdurend van gedaante verwisselen: beheerder van beleggingsfondsen, groothandelaar, boekhouder. Rupert Johnson, Jr., de broer van Charlie, ging in 1965 bij het bedrijf aan de slag en speelde op zijn beurt verschillende rollen. Gezien de extreme hausse- en baissecycli tijdens dit decennium, vormden de jaren '60 een spannende periode voor de sector.

Franklin Resources Common Stock Certificate

In 1971 werd Franklin op de beurs geïntroduceerd. Dat verleende Charlie en zijn team het benodigde kapitaal om de activiteiten te laten groeien en de onderneming te positioneren voor de toekomst. In 1973 werd overgegaan tot de overname van Winfield & Company, een in San Mateo, Californië gevestigd bedrijf, en verhuisden de kantoren van Franklin van New York naar Californië. De verenigde onderneming had nagenoeg USD 250 miljoen aan activa in beheer en beschikte over bijna 60 werknemers. In 1979 zette het Franklin Money Fund een groeibeweging in, die Franklin zijn eerste miljardfonds in USD opleverde. Dat bezorgde de onderneming in de jaren '80 een ontzettende vermogensgroei.

New York Stock Exchange

Vanaf 1980 verdubbelde (of toch bijna) het totale beheerde vermogen van de onderneming jaarlijks tijdens de eerste zes jaren van het decennium. Het aandeel werd vanaf 1986 verhandeld op de New York Stock Exchange (ticker: "BEN"). In datzelfde jaar opende het bedrijf in Taiwan de deuren van zijn eerste kantoor buiten Noord-Amerika. In 1988 verwierf Franklin L.F. Rothschild Fund Management Company. Het beheerde vermogen van Franklin groeide van iets meer dan USD 2 miljard in 1982 tot meer dan USD 40 miljard in 1989 (de crash van 1987 had Franklin's inkomsten en obligatiefondsen nauwelijks beïnvloed). Maar er werd niet op de lauweren gerust, want het management was enigszins bezorgd over Franklin's zware klemtoon op vastrentende beleggingen, waar het bedrijf helemaal afhankelijk van was geworden.

Dr Mark Mobius and Sir John Templeton

Strategische overnames hielpen Franklin in de jaren '90 bij het diversifiëren van zijn vakkundigheid buiten de grenzen van vastrentend beleggingsbeheer en bij het uitbreiden van zijn wereldwijde voetafdruk in Europa en Azië. In 1992 kreeg Charlie na het afronden van een deal met de befaamde wereldwijde belegger Sir John Templeton voor de overname van Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. de titel "Fund Leader of the Year" toegewezen voor zijn leiderschap in wat op dat ogenblik de grootste fusie van een onafhankelijk beleggingsfonds in de geschiedenis was. Templeton bezorgde de onderneming een sterke portefeuille van internationale aandelenfondsen en de expertise van Dr. Mark Mobius, de goeroe van de opkomende markten. Vervolgens kocht Franklin Templeton in 1996, in een poging om zijn lijn van binnenlandse aandelenproducten uit te breiden, Heine Securities Corporation, beleggingsadviseur voor Mutual Series Fund, Inc., van Wall Street-icoon Michael Price.

Gregory E. Johnson

Daarop volgde nog een aantal belangrijke overnames die de positie van de onderneming als vooraanstaande wereldwijde beleggingsbeheermaatschappij versterkte: Bissett in 2000, Fiduciary Trust in 2001 en Darby in 2003. In 2005 werd Gregory E. Johnson (Greg), de zoon van Charlie, de nieuwe CEO. Hij nam de algemene verantwoordelijkheid op zich voor de leiding van Franklin Templeton. In 2013 trad Charlie Johnson af als voorzitter en werd Greg Johnson voorzitter van de raad van bestuur, CEO en president.


Global

Franklin Templeton blijft manieren zoeken om betere resultaten te boeken voor zijn cliënten.

In 2012 verwierf het bedrijf een meerderheidsbelang in K2 Advisors, een aanbieder van geïntegreerde hedgefondsproducten en alternatieve beleggingsproducten en -oplossingen, teneinde de mogelijkheden van het bedrijf op het gebied van alternatieve beleggingen uit te breiden.

In 2013 trad Charlie Johnson af als voorzitter. Tijdens zijn indrukwekkende carrière heeft Charlie Franklin Templeton met succes door meer dan 50 jaar van groei en verandering geloodst. Volgens Charlie was dat succes het resultaat van hard werk, toewijding en volharding in de dienstverlening aan onze cliënten.

In 2014 kwam Franklin Templeton met zijn eerste indextracker ('exchange-traded fund' ofwel ETF) om toegang te bieden tot de beleggingsexpertise van het bedrijf via een goedkoop, transparant beleggingsvehikel. Het bedrijf blijft zijn Franklin LibertyShares® ETF-assortiment, dat tegenwoordig onder meer bestaat uit actieve, passieve en slimme bètastrategieën, wereldwijd uitbreiden.

Naarmate het decennium vorderde, bleef Franklin Templeton bedrijven overnemen om zijn aanbod aan beleggingsoplossingen en -alternatieven te versterken, waaronder een op macroniveau gericht bedrijf gespecialiseerd in kwantitatieve beleggingen en een bedrijf met expertise op het gebied van het analyseren van beleggingsgegevens, machine learning en statistische algoritmen.

In 2018 verwierf Franklin Templeton Edinburgh Partners, een toonaangevende wereldwijde beheerder van waardebeleggingen. Met deze stap versterkte we ons aanbod van wereldwijde aandelenproducten en haalde we een befaamd beleggingsteam en leiderschapskwaliteiten binnen.

In 2019 nam Franklin Templeton Benefit Street Partners over, een toonaangevende alternatieve kredietbeheerder. De overname ondersteunt Franklin Templeton's aanbod van alternatieve beleggingen en zorgt voor uitbreiding van zijn robuuste bedrijfsactiviteiten in vastrentende effecten met een reeks alternatieve kredietstrategieën.

In november 2019 werd aangekondigd dat Greg Johnson, na 15 jaar als CEO te hebben gediend, bestuursvoorzitter zou worden van Franklin Resources, Inc. Jenny Johnson werd benoemd als nieuwe CEO van het bedrijf en onder haar leiding begint Franklin Templeton aan de volgende groeifase.