Een bericht van CEO Jenny Johnson

Aan onze gewaardeerde cliënten,

De afgelopen weken zijn we getuige geweest van ongelooflijk tragische gebeurtenissen in de Verenigde Staten, waardoor het middelpunt van de aandacht is komen te liggen op kwesties als discriminatie, racisme en ongelijkheid. Door de protesten in het hele land en elders in de wereld worden we scherp herinnerd aan de pijn en het lijden dat niet alleen Afro-Amerikanen maar ook etnische minderheden wereldwijd al veel te lang hebben doorstaan. Franklin Templeton verzet zich krachtig tegen racisme en erkent dat er veel meer moet worden gedaan om dit probleem aan te pakken.

Ons bedrijf heeft een lange traditie in het creëren van een inclusieve werkomgeving. Onze werknemers, die wonen en werken in meer dan 30 landen, blijven zich inzetten voor het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit ten behoeve van onze werknemers en ons bedrijf, onze partners en onze cliënten. We zijn ervan overtuigd dat de diversiteit in zienswijzen ons kritisch denken versterkt, de diversiteit van invalshoeken ons helpt te innoveren, en een diverse en inclusieve cultuur ons helpt toptalent uit de hele wereld aan te trekken en te behouden.

Als onderdeel van onze continue inzet om een cultuur van diversiteit en inclusie te bevorderen, hebben we de afgelopen jaren veel inspanningen geleverd - en deze inspanningen blijven zich verder ontwikkelen en aan kracht winnen. We willen graag enkele van de initiatieven delen waarvan we denken dat ze zullen bijdragen aan het langetermijnsucces van onze werknemers, ons bedrijf, onze cliënten en belangrijker nog de maatschappijen waarin we leven en werken.

  • Een van mijn eerste wapenfeiten toen ik in februari het roer overnam, was om opnieuw mee te doen aan de CEO-inspanning ter bevordering van diversiteit en inclusie (D&I), waarmee onze initiële verbintenis in 2017 werd versterkt.

  • Onze door medewerkers geleide Business Resource Groups of (BRG's), geïntroduceerd in 2015, ondersteunen de inspanningen van het bedrijf om meer begrip te kweken voor diversiteit en inclusiviteit en hoe die van invloed zijn op onze manier van werken en leven, en daarbij kansen te bieden om te netwerken, bedrijfsresultaten te beïnvloeden en vrijwilligerswerk te doen in de gemeenschap. Deze BRGs blijven groeien en floreren. Terwijl we reeds initiatieven hadden ontplooid voorafgaande aan de recente gebeurtenissen, lanceerden we een nieuwe Inclusion Education Series, een hulpmiddel en bron van gegevens voor alle werknemers die meer te weten willen komen over deze belangrijke onderwerpen en de collega's waarmee ze samenwerken.

  • Op 12 mei 2020 hebben we onze werknemers op de hoogte gebracht over de voorgenomen aanstelling van Regina Curry, momenteel Chief Diversity Officer bij Legg Mason. Zodra deze benoeming is afgerond, zal deze nieuwe functie voor het gehele bedrijf onze bestaande instrumenten en inspanningen m.b.t. diversiteit en inclusie verder versterken.

  • Franklin Templeton speelt een actieve rol bij het bevorderen van diversiteit in de hele sector, bijvoorbeeld via ons lidmaatschap van het Diversity & Inclusion Experimental Partners Program van het CFA Institute, waarbinnen meer dan 40 deelnemende bedrijven een bijdrage leveren om de beleggingssector inclusiever te maken

Onze bedrijfswaarden (zet de cliënt op de eerste plaats, bouw relaties op, streef naar kwaliteitsresultaten en werk integer) zijn gedurende het inmiddels 70-jarige bestaan van Franklin Templeton leidend geweest en zullen onze beslissingen en acties de komende jaren blijven sturen. Verder zijn we van mening dat het scheppen van een cultuur waarin iedereen zich betrokken voelt, hand in hand gaat met ons streven om uitmuntende beleggingsprestaties en superieure diensten aan onze cliënten te leveren.

Bedankt voor uw aanhoudende steun.

Hoogachtend,

Jenny Johnson
President en Chief Executive Officer