Belangrijke juridische informatie

Voordat u verder gaat, dient u de volgende informatie te lezen, omdat hij zowel de wettelijke als de reglementaire beperkingen bevat, die van toepassing zijn op de informatie op deze website en op de beleggingsproducten waarnaar op deze website wordt verwezen.

  1. Deze website is alleen bestemd voor inwoners van Nederland; de verstrekte informatie is niet bedoeld om buiten Nederland te worden verspreid. De informatie op deze website is niet bedoeld om in enigerlei vorm, geheel of gedeeltelijk, te worden gekopieerd, gereproduceerd of geherdistribueerd. Tevens mag deze informatie niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om in landen buiten Nederland te beleggen. De aandelen of eenheden van deze fondsen mogen niet aan ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika of van enig ander land, staat of rechtsgebied worden aangeboden of verkocht, waar het bij de wet verboden is dergelijke aandelen of eenheden aan te bieden, te koop aan te bieden of te verkopen.

  2. De koersen van aandelen en eenheden, en inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat, dat u het volledige, door u ingelegde, bedrag niet terugkrijgt. Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen zullen van invloed zijn op overzeese beleggingen. Opkomende markten kunnen meer risico met zich meebrengen dan ontwikkelde markten. Beleggers dienen zich bewust te zijn van de speciale risico's die gepaard gaan met de agressieve speurtocht naar vermogenstoename, waaronder beleggingen in effecten van meer speculatieve aard, met een grotere nadruk op korte termijn handelswinsten en een concentratie van aandelen in specifieke sectoren, zoals beleggingen in de technische en biotechnische sectoren. Een dergelijke beleggingsstrategie kan grotere koersschommelingen met zich meebrengen dan een belegging in fondsen die hun beleggingen over een groter aantal verschillende sectoren spreiden. De huidige belastingdruk en belastingvermindering kan variëren en is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

  3. Inschrijving op aandelen of eenheden in fondsen van Franklin Templeton Investments kan alleen geschieden op basis van de huidige brochure en prospectus (of op basis van een ander aanbiedingsdocument) voor een bepaald fonds, waarin de beleggingsrisico's meer volledig worden beschreven. Een exemplaar van het recentste prospectus, documenten essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag, indien daarna gepubliceerd, vindt u op onze website www.franklintempleton.nl of is kosteloos verkrijgbaar bij Franklin Templeton International Services SàRL – World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam - Tel: +31 20 575 2890 – Fax: +31 20 575 2892.

  4. Wij hebben ontzettend ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie geplaatst op deze website op de publicatiedatum correct is. Er worden echter geen bevestigingen of garanties gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie. Franklin Templeton Investment Management Limited en Franklin Templeton Investments kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige verliezen veroorzaakt, hetzij direct of indirect, door het gebruik van enige informatie hier verstrekt. Resultaten van onderzoek en analyse die op deze website worden gepubliceerd, zijn door Franklin Templeton Investments voor eigen doeleinden verzameld en mogen slechts zodanig worden gebruikt. De informatie wordt slechts zijdelings aan u verstrekt; enige daarin voorkomende opinies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  5. De informatie op deze website is niet - op geen enkele wijze - als beleggingsadvies bedoeld en wordt uitgebracht en goedgekeurd door Franklin Templeton International Services SàRL – World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam - Tel: +31 20 575 2890 – Fax: +31 20 575 2892. FTIML is gemachtigd en gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk door de Financial Services Authorities en is gemachtigd om investeringszaken in Nederland te doen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Franklin Templeton Investment Funds is een beleggingsfonds en is middels notificatie bij de Autoriteit Financiële Markten gerechtigd om als zodanig in Nederland te opereren. Indien u twijfel hebt over enige informatie op deze website dient u contact op te nemen met uw effectenmakelaar, advocaat, accountant, bankdirecteur of een andere, onafhankelijke financiële adviseur.