Franklin U.S. Government Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het compartiment bestaat uit inkomsten en bescherming van de hoofdsom via een beleid van belegging in schuldverplichtingen uitgegeven of gewaarborgd door de regering en semioverheden uit de VS, inclusief de aankoop van hypotheek- en activagedekte effecten.

PORTFOLIOMANAGERS

Paul Varunok

 • New York, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 19
 • Jarenlange ervaring: 29

Neil Dhruv

 • New York, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 18
 • Jarenlange ervaring: 18

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten uitgegeven of gewaarborgd door de Amerikaanse overheid en haar agentschappen. Zulke effecten zijn in het verleden vrij stabiel geweest en hebben voordeel gehaald uit een minimale blootstelling aan rentevoeten of schommelingen in de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds in beperkte mate kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen.
  Securitisatierisico: beleggingen in effecten die rendement genereren uit verschillende onderliggende groepen activa, zoals hypotheken, leningen of andere activa, kunnen een groter risico op verlies inhouden als gevolg van mogelijke wanbetaling op sommige onderliggende activa.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.