Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Samenvatting van het objectief van het compartimen

Het compartiment streeft naar een maximaal totaalrendement, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalaangroei en valutawinst door hoofdzakelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente en schuldverplichtingen uitgedrukt in lokale munt die zijn uitgegeven door overheids/en of bedrijfsemittenten gevestigd in ontwikkelende of opkomende landen.

PORTFOLIOMANAGERS

Michael Hasenstab

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 22
 • Jarenlange ervaring: 26

Calvin Ho

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 15
 • Jarenlange ervaring: 16

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug.De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het fonds streeft ernaar zijn doel te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente en schuldverplichtingen uitgedrukt in lokale munt, met alle looptijden en kredietratingcategorieën. Zulke activa en beleggingsinstrumenten zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen door factoren zoals de algemene volatiliteit van de aandelenmarkten, plotse wijzigingen van de rentevoeten, veranderingen van de financiële verwachtingen of schommelingen op de valutamarkten. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het fonds aanzienlijk kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Tegenpartijrisico: het risico dat financiële instellingen of spelers (wanneer zij fungeren als tegenpartij voor financiële contracten) in gebreke blijven om hun verplichtingen na te komen, of het nu te wijten is aan insolvabiliteit, faillissement of andere oorzaken.
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  Risico van opkomende markten: het risico dat gepaard gaat met het beleggen in landen die een minder ontwikkeld politiek, economisch, juridisch en regelgevend stelsel hebben, en die mogelijk worden beïnvloed door politieke/economische instabiliteit, een gebrek aan liquiditeit of transparantie, of veiligheidsproblemen.
  Risico van de Chinese markt: Naast de typische risico's in verband met opkomende markten, zijn beleggingen in China onderhevig aan economische, politieke, fiscale en operationele risico's die specifiek zijn voor de Chinese markt. Zie ook het prospectus voor China QFII-risico, risico in verband met het Chinese Bond Connect, en het risico van de verbinding van aandelen tussen Sjanghai en Hongkong en van de verbinding van Aandelen tussen Shenzhen en Hongkong.
 • Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.