Franklin Global Aggregate Bond Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het belangrijkste beleggingsdoel van het compartiment is zo hoog mogelijk totaalrendement op belegging te genereren met een combinatie van rente en kapitaalgroei, maar met conservatief beleggingsbeheer door hoofdzakelijk in obligaties met vaste of variabele rente te beleggen die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven wereldwijd. Het compartiment belegt voornamelijk in hoogwaardige effecten, kan echten max. 10% in niet-hoogwaardige effecten beleggen.

PORTFOLIOMANAGERS

David Zahn

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 14
 • Jarenlange ervaring: 27

John Beck

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 30
 • Jarenlange ervaring: 34

Patrick A. Klein

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 15
 • Jarenlange ervaring: 16

Sonal Desai

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 11
 • Jarenlange ervaring: 27

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten uitgegeven door overheden of ondernemingen over de hele wereld. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan koersschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten of bewegingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds matig kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen.
  Risico van de Chinese markt: Naast de typische risico's in verband met opkomende markten, zijn beleggingen in China onderhevig aan economische, politieke, fiscale en operationele risico's die specifiek zijn voor de Chinese markt. Zie ook het prospectus voor China QFII-risico, risico in verband met het Chinese Bond Connect, en het risico van de verbinding van aandelen tussen Sjanghai en Hongkong en van de verbinding van Aandelen tussen Shenzhen en Hongkong.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.