VermogensbeheerMay 28, 2018

Key Points

Samenvatting cursus

Deze cursus is onderdeel van het programma van het CFA Institute Investment FoundationsTM en introduceert kernbegrippen die bij het beheren van een beleggingsportefeuille een rol spelen, zoals risico, diversificatie, portefeuilleopbouw, activa-allocatie, en passief versus actief beheer.


Cursusagenda

Hoofdstuk 1: Specifiek risico, systematisch risico, en diversificatie

Hoofdstuk 2: Activa-allocatie

Hoofdstuk 3: Passief and actief beheer

Hoofdstuk 4: Het signaleren en benutten van marktinefficienties